Introductory Steps To Understanding

دانلود کتاب Introductory Steps To Understanding

کتاب Introductory Steps To Understanding بخشی از یک مجموعه است که دارای کتاب هایی با 30 داستان طبقه بندی شده برای آموزش درک ریدینگ و لیسنینگ می باشد. این داستان های با فعالیت های متنوعی همراه هستند. هر کتاب یک واژه نامه مخصوص دارد. هر سطح یک نوار کاست دارد که شامل داستان ها و سوالات است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter