Academic Encounters Reading and Writing 3 Teacher Book

دانلود کتاب Academic Encounters Reading and Writing 3 Teacher Book

مجموعه‌ی Academic Encounters، ویرایش دوم از رویکرد محتوای پایدار برای آموزش مهارت‌های ضروری به‌ منظور گذراندن دوره‌های آکادمیک به زبان انگلیسی استفاده می‌کند. برای هر بخش محتوایی این مجموعه، دو کتاب وجود دارد.

Academic Encounters، ویرایش دوم، یک مجموعه‌ی آماده‌ سازی آکادمیک است که از رویکرد محتوای پایدار استفاده می‌کند. برای هر بخش محتوایی، دو کتاب در این مجموعه طراحی شده است: یک عنوان Academic Encounters که ریدینگ، مهارت‌های تحصیلی و رایتینگ را آموزش می‌دهد و یک عنوان Academic Listening Encounters که بر توسعه‌ی مهارت‌های لیسنینگ، یادداشت‌ برداری و بحث در دانشجویان تمرکز دارد. از این دو کتاب می‌توان جداگانه یا در کنار هم به‌عنوان یک دوره‌ی کامل مهارتی استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter