Tune in Student Book 3

دانلود کتاب Tune in Student Book 3

مجموعه کتاب های Tune in یک مجموعه سه سطحی از انتشارات آکسفورد است است که برای تقویت مهارت شنیداری تنظیم شده است. این مجموعه آموزش می دهد که شما دو جنبه از لیستنینگ را بیاموزید: درک آنچه که افراد بیان می کننند و چگونگی بیان آن. این مجموعه شما را در کسب مهارت بیشتر زبان انگلیسی یاری خواهد رساند. در کتاب دانش آموز در هر 15 بخش دو درس گنجانده شده است. هر یک از دروس بر موضوع خاصی می پردازد.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter