Reading and Vocabulary Development 3

دانلود کتاب Reading and Vocabulary Development 3

مجموعه‌ی Reading and Vocabulary Development از طریق ریدینگ‌های جذاب و فعالیت‌های تمرینی بسیار دقیق به دانشجویان کمک می‌کند تا مهارت‌های ریدینگ خود را بهتر کنند و واژگان فعال خود را به‌ شکل منظمی افزایش دهند. زبان‌ آموزان در حین جستجو و گسترش مهارت‌های تفکر انتقادی خود، با واژگان مفید و مرتبط آشنا می‌شوند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter