QSkills For Success Reading and Writing Intro

دانلود کتاب QSkills For Success Reading and Writing Intro

مجموعه Qskills به دانشجویان کمک می‌کند تا انتقادی بیندیشند و از نظر تحصیلی موفق شوند. با داشتن مهارت‌های جدید در یادداشت‌ برداری، برنامه‌ی درسی گسترده در رایتینگ و ویدئوهای معتبر در هر بخش، این مجموعه دانشجویان را برای موفقیت‌های علمی بهتر از هر زمان دیگر آماده می‌سازد. این کتاب به دانشجویان کمک می‌کند تا پیشرفت خود را با اهداف کاملاً مشخص در هر بخش ارزیابی کنند که این امر به دانشجویان برای دستیابی به اهداف یادگیری زبان خود انگیزه می‌دهد. محتوای آنلاین یکپارچه به معلمان اجازه می‌دهد تا یادگیری ترکیبی را به‌ شکل واقعی در کلاس درس پیاده سازند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter