Open Forum 3

دانلود کتاب Open Forum 3

به Open Forum خوش آمدید، یک مجموعه از مهارت‌های لیسنینگ و اسپیکینگ سه سطحی، برای یادگیرندگان زبان انگلیسی که برای آماده‌سازی خود برای کارهای آکادمیک یا رسیدن به یک هدف شخصی، به تمرین‌های لیسنینگ و بحث نیاز دارند. ساختار این مجموعه حول متن‌های لیسنینگ با علاقه‌مند‌ی بالا و با تمرکز آکادمیک است که دانشجویان را درگیر می‌کند و به آن‌ها انگیزه می‌دهد. بخش‌ها دارای محتوای آکادمیک و موضوعاتی همچون تجارت، تاریخ یا روانشناسی است. با پیشرفت مجموعه، محتوا بازبینی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان ایده‌ها و واژگان هر بحث را بازیابی می‌کنند و گسترش می‌دهند. تمرین‌های متمرکز در مهارت‌های لیسنینگ و اسپیکینگ در هر بخش ادغام شده است. Open Forum 1 برای دانشجویان از سطوح مقدماتی تا میانی است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter