Writing Extra

دانلود کتاب Writing Extra

دانشجویان گام به گام از طریق طیف وسیعی از فعالیت‌های انگیزشی مانند نقش‌ گذاری، بحث‌ها، بازی‌ها و تجزیه و تحلیل متن، به یک نتیجه‌ی مکتوب مشخص هدایت می‌شوند. هر فعالیت، محتوای معناداری برای تسک‌های رایتینگ در دنیای واقعی مانند نوشتن ایمیل، گزارش، نامه، رزومه و دفتر خاطرات را فراهم می‌کند. این کتاب دانشجویان را تشویق می‌کند که فرایند رایتینگ را بررسی کنند و در نتیجه، آگاهی آن‌ها از ساختار، محتوا و مخاطبان هدف خود را توسعه می‌بخشد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter