Speaking Extra

دانلود کتاب Speaking Extra

این کتاب سرزنده، دانشجویان را تشویق می‌کند تا مهارت‌های اسپیکینگ خود را با استفاده از نقش‌گذاری، حل مسئله، معما، بازی، مصاحبه، داستان‌گویی و بحث و گفتگو گسترش دهند. بسیاری از فعالیت‌های اسپیکینگ با CD صوتی همراه و متن‌های پیاده‌شده‌ی بخش اسپیکینگ، در پشت کتاب منبع پشتیبانی می‌شود.

  • دارای سه سطح Elementary ،Intermediate و Upper-intermediate است.
  • دارای تسک‌های اسپیکینگی است که احساس معاصر دارد.
  • دارای رویکردهای تلفیقی به 18 موضوع آشناست.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter