Reading Extra

دانلود کتاب Reading Extra

کتاب Reading Extra از منابع معتبر بسیاری همچون متون واقعی، مقالات روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، کتابچه‌های راهنما، نشانه‌ها و علائم روزمره، داستان‌ها، مسابقه‌ها، ایمیل‌ها و نوشته‌های روزانه استفاده می‌کند. دانشجویان تشویق می‌شوند که مطالب را در سطوح مختلف و به روش‌های مختلفی همچون خواندن برای گرفتن نکات مهم مطلب، اسکن کردن، نگاه اجمالی انداختن به مطلب، درک مطلب، تجزیه و تحلیل ساختار، جمع‌بندی و ... بخوانند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter