Inside Writing 4

دانلود کتاب Inside Writing 4

Inside Series، یک مجموعه مهارت‌های آکادمیک پنج سطحی است که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمک می‌کند تا در مطالعات خود و فراتر از آن موفق شوند. Inside Series، دانشجویان را برای درک و تولید متون دانشگاهی آماده می‌سازد و واژگان مهم آکادمیک را از فهرست واژگان آکادمیک (Academic Word List) در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. هر بخش، دارای متون و تسک‌هایی مربوط به حوزه‌های دانشگاهی، آموزش صریح مهارت‌های مربوط به مطالعات دانشگاهی و کلمات هدفمند از فهرست واژگان آکادمیک است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter