برنامه کلاسهای آنلاین

Inside Writing Intro

دانلود کتاب Inside Writing Intro

Inside Series، یک مجموعه مهارت‌های آکادمیک پنج سطحی است که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی کمک می‌کند تا در مطالعات خود و فراتر از آن موفق شوند. Inside Series، دانشجویان را برای درک و تولید متون دانشگاهی آماده می‌سازد و واژگان مهم آکادمیک را از فهرست واژگان آکادمیک (Academic Word List) در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. هر بخش، دارای متون و تسک‌هایی مربوط به حوزه‌های دانشگاهی، آموزش صریح مهارت‌های مربوط به مطالعات دانشگاهی و کلمات هدفمند از فهرست واژگان آکادمیک است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter