Complete IELTS 6.5 7.5 Work Book

دانلود کتاب Complete IELTS 6.5 7.5 Work Book

کتاب Complete IELTS نمره 6.5 تا 7.5 یکی از بهترین کتاب های در آموزش جدید برای تمرین کلاسی است و مطالبی را برای زبان آموزان فراهم می کند که بتوانند تحصیلات آکادمیک خود را با موفقیت پشت سربگذارند. کتاب کار همراه با فایل صوتی، تمارین اضافی دارد که همگام با کتاب کلاسی است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter