تماس سریع

Passport To IELTS

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Passport To IELTS

 هدف کتاب Passport To IELTS فراتر از تمرین عملی آزمون است و تمرین عملی عمیقی را بر پایه تجربیات نویسنده با داوطلبان در مهارت ها و دیدگاه هایی که نه تنها برای موفقیت در هر آزمونی به آن نیاز است، بلکه برای موفقیت در مطالعات بعدی دانشجویان نیز مورد نیاز است را ارائه می دهد. این کتاب شامل کلید پاسخ و یادداشت‌هایی برای استاد و دانشجو است و ده درس دارد که هر درس شامل آزمون های نمونه (آزمون های مورد استفاده در سراسر کتاب به مقدار زیادی شبیه آزمون واقعی است و درس ده شامل نمونه آزمون کامل آیلتس)، کلید پاسخ و یادداشت های بازخورد و مهارت محور است. جامعه هدف این کتاب دانشجویان سطح پیشرفته (برای سیستم آزمون بین المللی زبان انگلیسی UCLES) است.

Passport To IELTS دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع