IELTS Practice Test Plus 2

دانلود کتاب IELTS Practice Test Plus 2

آزمون آزمایشی شامل مرور قالب آزمون همراه با انواع نمونه سوال و جواب برای کمک به شما برای آماده شدن برای آزمون آیلتس است. علاوه بر آن این فرصت را خواهید داشت تا زمان خود را در هر یک از بخش های آزمون آزمایشی مدیریت  کنید، بنابراین می توانید خودتان را برای روز آزمون اصلی و واقعی آماده کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter