IELTS Advantage Speaking Listening Skills

دانلود کتاب IELTS Advantage Speaking Listening Skills

IELTS Advantage Speaking ،Listening Skills یک منبع جامع برای رسیدن به شش و نیم یا بالاتر در زمینه واحدهای گفتاری شنیداری آزمون آیلتس است. دانشجویان در طی مراحل مختلف واحدهای گفتاری و شنیداری قدم به قدم راهنمایی می شوند و از مباحث جالبی استفاده می‌کند که طیف وسیعی از موضوعاتی را که ممکن است در آزمون وجود داشته باشد، را پوشش می‌دهد. رویکرد قدم به قدم با استفاده از ویژگی‌هایی مانند اول امتحان کن توجه به زبان مهارت های آزمون و تمرکز، روی تلفظ دانشجویان را به سمت موفقیت سوق می‌دهد فرصت‌های زیادی برای تمرین های آزمون دارد و دانشجویان می توانند آزمون های مدل گفتاری را با نسخه های خود برای کسب ایده ها و راهکارهای مفید بیشتر مقایسه کنند IELTS ADVANTAGE SPEAKING AND LISTENING SKILLS به دانشجویان نشان می‌دهد که چگونه پاسخ‌های با ساختار خوب و دقیق را که آزمونگران در واحدهای گفتاری به دنبال آن هستند، را بدهند که شامل نمونه های زیاد صوتی از آزمون های تمرینی گفتاری است که در سی دی وجود دارد و طیف وسیعی از دستور زبان کلیدی و لغاتی را که دانشجویان برای داشتن بهترین عملکرد ممکن در امتحان به آن نیاز دارند، مشاوره هایی در مورد راهکارهایی برای گرفتن بهترین نمره ممکن در روز امتحان را در بر می گیرد. در مورد قالب واحد درسی شنیداری و چگونگی پاسخ دهی موفقیت‌ آمیز به آنها توضیح می دهد که شامل مباحث عملی آزمون است که همه قسمت های واحد درسی شنیداری را پوشش می‌دهد و شامل مطالب تمرینی صوتی برای واحد درسی شنیداری است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter