High Impact IELTS Student Book

دانلود کتاب High Impact IELTS Student Book

کتاب High Impact IELTS Student Book یک کتاب جامع با هدف کمک به دانشجویان برای گذراندن واحد دانشگاهی آزمون ‌آیلتس است. از راهنمایی های کلی آیلتس گرفته تا پیشنهاداتی برای آمادگی شب قبل از آزمون. High Impact IELTS همه جزئیات ضروری برای گرفتن یک نتیجه خوب را پوشش می دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter