Check Your English Vocabulary For IELTS

دانلود کتاب Check Your English Vocabulary For IELTS

آزمون TOEIC(آزمون انگلیسی برای ارتباطات بین الملل) ازمون چند گزینه‌ای مهارتی زبان انگلیسی است که مهارت های درک مطلب، صحبت کردن، نوشتن و خواندن را در فضای بین المللی می‌سنجد. نمرات نشان می دهد که افراد چگونه می توانند در کسب و کار، تجارت و صنعت ارتباط برقرار کنند. 

کتاب Check your English Vocabulary for IELTS، کتاب کار ضروری برای همه انگلیسی زبانان غیربومی است که دوست دارند مهارت‌های زبانی خود را برای آمادگی آزمون انگلیسی برای ارتباطات بین الملل گسترش دهند. این کتاب کار تمریناتی را برای کمک به آموزش و ساخت لغاتی که مربوط به آزمون TOEIC است را ارائه می دهد و همچنین دستور زبان، استفاده از انگلیسی، درک مطلب و هجی را هم پوشش میدهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter