Barrons Writing For The IELTS

دانلود کتاب Barrons Writing For The IELTS

کتاب Barrons Writing For The IELTS هر آنچه که شما برای نگارش و نوشتن در آزمون آیلتس به آن نیاز دارید را پوشش می‌دهد. چه بخواهید نوع آکادمیک را امتحان بدهید و چه نوع جنرال را. این کتاب به آزمون دهندگان آیلتس کمک می‌کند تا چندین مهارت مهم را یاد بگیرند از جمله:

  • Task Achievement: برای برنامه‌ ریزی نوشتن و بازنگری مقاله هایتان یک نمونه سه مرحله‌ای را دنبال کنید.
  • Coherence and cohesion: ساماندهی نگارش و مرتبط کردن ایده هایتان را تمرین کنید.
  • Lexical Resource: به موجب آن بیفزاید و به درستی از آنها استفاده کنید.
  • Grammatical Range and Accuracy: قواعد را مرور و کاربرد آنها در نگارشتان را تمرین کنید.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter