Real Writing 1

دانلود کتاب Real Writing 1

با انتشار اولین نسخه از کتاب Real writing در سال 1998، انتشارات انکرز (که همچنین ناشر Real essays در 2003 نیز بوده است؛ برای اطلاعات بیشتر به صفحه 14 مراجعه کنید) به اولین ناشری تبدیل شد که مهارت نوشتن را در قالب دنیای واقعی قرار داد و میان آنچه دانشجویان در دوره های انشاء نویسی در دانشگاه می آموزند و آنچه در زندگی واقعی فرا می گیرند پلی مستحکم برقرار کرد. این مجموعه به کمک دستورات دقیق و کاربردی خود در مهارت نوشتن و همچنین انتقال این پیام که خوب نوشتن یک مهارت دست یافتنی است، توانسته است نقش مهمی در موفقیت دانش آموزان داشته باشد. علاوه براین، با استفاده از عکس ها، جملات قصار، و اندرزها، سوزان انکرز موفق شده است تا نگرانی ها و خواسته های اساتید و دانشجویان دوره های انشانویسی را در کتاب خود به خوبی پاسخ بگوید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter