Cambridge IELTS Trainer 2 General

دانلود کتاب Cambridge IELTS Trainer 2 General

کتاب Cambridge IELTS Trainer 2 General دارای 6 آزمون آزمایشی به همراه یک راهنمای آسان و نکاتی برای تست ‌زنی است که برای تضمین موفقیت در آزمون طراحی شده است. تمرین‌های آزمایشی اضافی به همراه بانکی از برگه‌های امتحانی داوطلبان ارائه می‌شود و در آنها بر نقاطی که آزمون ‌دهندگان در آنها ضعف دارند تمرکز می‌شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter