Mindset For IELTS Level 2 Student Book

دانلود کتاب Mindset For IELTS Level 2 Student Book

کتاب Mindset For IELTS سطح ۲ برای دانشجویان بند ۶.۵ در واحد تحصیلات آکادمیک طراحی شده است که شامل روش های یادگیری مهارت‌های تمرین و تمرین امتحان برای کمک به شما در رسیدن به هدفتان است. محتوای آنلاین شامل واحدهای مهارتی واحدهای خاص نوشتاری زبان و مهارت های تحصیلات دانشگاهی به علاوه دسترسی به تمرین های امتحانی معتبر در بانک آزمون، است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter