Select Readings Upper-intermediate Student Book

دانلود کتاب Select Readings Upper-intermediate Student Book

مدرسان زبان به ما می‌گویند که مهم‌ترین عامل درگیر کردن دانشجویان خود در دوره‌های مطالعه‌ی ریدینگ، داشتن کتابی است که محتوای متناسب با سطوح بالا را ارائه دهد. بنابراین، همانطور که عنوان کتاب نشان می‌دهد، Select Readings، ریدینگ‌های پویا و بادقت انتخاب شده را توسط معلمان باتجربه برای پاسخگویی به نیازهای زبان‌آموزان جهان امروز ارائه می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter