Improve Your Skills Reading for IELTS 4_5

دانلود کتاب Improve Your Skills Reading for IELTS 4_5

کتاب Improve Your Skills Reading for IELTS دانشجویان را برای مقاله‌ی ریدینگ آیلتس آماده می‌کند و پُر از تمرین و مثال برای کمک به توسعه‌ی مهارت‌های کلیدی ریدینگ و ایجاد اعتماد به نفس در دانشجویان برای چگونگی حل تسک‌های ریدینگ است. این نسخه شامل کلید پاسخ نیز هست.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter