Collins Get Ready For IELTS Writing

دانلود کتاب Collins Get Ready For IELTS Writing

روش ساختارمند، کلید پاسخ جامع و پاسخ‌های نمونه‌ای در Get Ready For IELTS Writing، به‌ گونه‌ای طراحی شده که شما بتوانید از این کتاب، برای مطالعه‌ی خود استفاده کنید. با این حال، از این کتاب همچنین می‌توان به ‌عنوان یک دوره مهارت‌های رایتینگ تکمیلی برای کلاس‌های آمادگی آیلتس نیز استفاده کرد. این کتاب مطالب کافی برای تقریباً 50 ساعت فعالیت کلاسی را فراهم می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter