Collins Get Ready For IELTS Listening

دانلود کتاب Collins Get Ready For IELTS Listening

کتاب Get Ready For IELTS Listening هر آنچه برای بهبود مهارت‌های لیسنینگ Pre-Intermediate در آزمون لیسنینگ آیلتس نیاز دارید، در اختیار شما قرار می‌دهد. دوازده بخش در کتاب وجود دارد که مطالب بادقت انتخاب شده را در اختیار دانشجویان Pre-Intermediate قرار می‌دهد و همه دارای مثال‌های واضح و شفاف است. چهار بخش برای بررسی و تقویت مهارت‌های کلیدی زبان وجود دارد. گرامر و واژگان کلیدی لیسنینگ آیلتس در هر بخش ارائه شده است. نکات و اطلاعات مرتبط با امتحان و خطاهای رایج در آزمون لیسنینگ آیلتس نیز در کتاب، برجسته شده است. متن‌های تمرینی لیسنینگ آیلتس، کلیدهای پاسخ، واژه‌ نامه، متن‌ و سی‌دی‌های صوتی نیز در کتاب گنجانده شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter