Active Skills for Reading 2

دانلود کتاب Active Skills for Reading 2

​ACTIVE Skills for Reading، یک مجموعه ریدینگ پنج سطحی هیجان ‌انگیز است که باعث می‌شود زبان ‌آموزان مهارت‌های درک مطلب و واژگان خود را توسعه دهند. نسخه‌ی جدید این مجموعه‌ی پرفروش که توسط متخصص ریدینگ نیل ج. اندرسون نوشته شده، از رویکردی با عنوان ACTIVE برای کمک به زبان ‌آموزان استفاده می‌کند. ACTIVE مخفف این کلمات است: A = دانش گذشته‌ی خود را فعال کنید C = واژگان خود را توسعه دهید T = به‌معنی فکر کنید I = تسلط خود را بر ریدینگ افزایش دهید V = از استراتژی‌ها استفاده کنید E = پیشرفت را ارزیابی کنید

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter