Essay Templates

دانلود کتاب Essay Templates

در یک مقاله توصیفی (descriptive essay) از حواس (senses) برای توصیف کردن یک شيء خاص استفاده می‌شود. برای این نوع essay تاپیک‌های زیادی وجود دارند چون تقریبا می‌توانید هر چیزی که با آن مواجه می‌شوید را توصیف کیند. حتی آیتم‌هایی که فقط چیزی در مورد آنها خوانده‌اید یا عکسی از آنها دیده‌اید را می‌تونید با استفاده خصوصیات آنها توصیف کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter