Effective Writing For E-Learning Environments

دانلود کتاب Effective Writing For E-Learning Environments

در کتاب Effective Writing For E-Learning Environments تحقیق و عمل با طراحی کاربر محور و آموزشی با هم ادغام شده‌اند تا مدرسان مؤسسات آموزشی در مقاطع پس از دوره متوسطه و سازمان‌های آموزشی که منابع آموزش الکترونیک را تولید می‌کنند از یک منبع مطمئن برخوردار باشند. ساختار کتاب منعکس ‌کننده فرآیند توسعه یک منبع، دوره یا برنامه است؛ از طرح‌ ریزی و توسعه تا ارزیابی تکوینی (formative evaluation)، که در آن ترندها و مسائلی که مدرسان و توسعه ‌دهندگان ممکن است با آنها مواجه شوند را شناسایی می‌کند. برای هر راهنمای طراحی، داستان سفر طراحی یک دوره توسط عضو گروه آموزشی بازگو می‌شود. در راهنمای همراه این کتاب اطلاعات اضافی، مثال‌ها، فعالیت‌ها و ابزاری برای تکمیل کتاب ارائه می‌شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter