مشاوره رایگان 02145328

Tactics For Listening Developing Work Book

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Tactics For Listening Developing Work Book

ویرایش سوم کتاب Tactics For Listening یک دوره پر از فعالیت شنوایی همراه با موفقیت قطعی در به وجود آوردن مهارت در مکالمه و گوش دادن است. این کتاب حالا همراه با کتاب Tactics For Testing تمرین های زیادی را در رابطه با روش های آزمون و امتحان آماده کرده است که نتیجه آن شنونده با اعتماد به نفس و موفقیت در آزمون است.

این دوره سه سطحی انگلیسی آمریکایی (لهجه) گوش دادن، ازتعداد زیادی عبارت کوتاه و کاربردی و فعالیت‌های مرتبط با تشویق و انگیزه دادن به دانشجویان استفاده می‌کند. کتاب جدید Testing program به شما کمک می کند تا دانشجویان را برای بعضی امتحانات آماده کنید.

Tactics For Listening Developing Work Book دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع