Insight into IELTS

دانلود کتاب Insight into IELTS

کتاب Insight into IELTS برای کسانی مناسب است که می‌خواهند در آزمون آیلتس یا «نظام آزمودن زبان بین‌المللی انگلیسی» (International English Language Testing System) شرکت کنند. این کتاب بر اساس بخش‌های این آزمون (paper) تنظیم شده است، تا معلمان، یا شاگردانی که به ‌تنهایی تمرین می‌کنند، بتوانند به سراغ آن بخشی از آزمون بروند که می‌خواهند بر آن متمرکز شوند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter