Visit and Short-Term Stay UK

دانلود کتاب Visit and Short-Term Stay UK

سفر به انگلستان، کار در انگلستان، تحصیل در انگلستان یا اخذ اقامت دائم انگلستان برای هریک از این اهداف باید برای ویزای انگلستان در خواست دهید، دانشگاه های انگلستان در رتبه بندی های جهانی در گروه بهترین دانشگاه های دنیا قرار دارند.نحوه ی صدور ویزای تحصیلی انگلستان برای سال 2021 تغییری اساسی خواهد داشت و به زودی برای مهاجرت کاری و زندگی در انگلستان شاهد این خواهیم بود که سیستمی شبیه به اکسپرس اینتری کانادا افراد را انتخاب نماید. یکی از فرم های مورد نیاز برای سفر کوتاه مدت یا توریستی به انگلستان این فرم است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter