Invitation for Visiting Longer than 90 days

دانلود کتاب Invitation for Visiting Longer than 90 days

سوئد در شبه جزیره ی اسکاندیناوی واقع شده است و در شمال اروپا قرار دارد، جمعیت این کشور 10.3 میلیون می باشد و با نروژ همسایه است، زبان رسمی این کشور سوئدی (Swedish) و واحد پولی این کشور کرون سوئد نامیده می شود که هر دلار آمریکا برابر با 8.691 کرون سوئد است. برای تحصیل و یا کار در سوئد، ویزای مختلفی تعریف شده است که باتوجه به شرایطتان باید برای ویزای مناسب درخواست دهید. این فرم برای افرادی است که می خواهند برای مدت زمانی بیش از 90 روز به سوئد سفر کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter