Application for the Purpose of Residence “European Blue Card” (recognised sponsor) (640)

دانلود کتاب Application for the Purpose of Residence “European Blue Card” (recognised sponsor) (640)

هلند کشوری در قاره ی اروپا است و با امکانِ اخذِ ویزا، با شانسِ ریجکتی کمتر از یک درصد، یکی از بهترین انتخاب ها برای کار یا تحصیل است. هلند کشوری در قاره ی اروپا است و با امکانِ اخذِ ویزا، با شانسِ ریجکتی کمتر از یک درصد، یکی از بهترین انتخاب ها برای کار یا تحصیل است. برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا سفر توریستی به هلند (ویزای شینگن) لازم است که فرم های مربوطه را تکمیل نمایید، هزینه ی وقت گرفتن از سفارت هلند رایگان است. با کار و تحصیل در هلند می توانید اقامت دائم هلند را اخذ کرده و بعد از آن برای اخذ شهروندی (سیتیزن شیپ) اقدام نمایید. بلوکارت اروپا، برای افراد فارغ التحصیل خارج از اتحادیه ی اروپا است و این امکان را به آنها می دهد که در هلند و در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا تا پنج سال مشغول به کار شوند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter