Request for an opinion on Work Permit or LMIA Exemption

دانلود کتاب Request for an opinion on Work Permit or LMIA Exemption

یکی از بهترین ویژگی های زندگی و مهاجرت به کانادا این است که همراهان شما (همسر و فرزندان زیر 18 سال) می توانند همزمان با شما به کانادا بیایند. برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا سفر توریستی به کانادا لازم است که فرم های مربوطه را تکمیل و برای سفارت کانادا ارسال نمایید، ارسال فرم های ویزای کانادا به صورت الکترونیکی است. این فرم برای درخواست معافیت از شماره ی LMIA است، که آیا شماره ی LMIA نیاز است یا فرد می تواند با اخذ work permit مشغول به کار شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter