برنامه کلاسهای آنلاین

Request for an opinion on Work Permit or LMIA Exemption

دانلود کتاب Request for an opinion on Work Permit or LMIA Exemption

یکی از بهترین ویژگی های زندگی و مهاجرت به کانادا این است که همراهان شما (همسر و فرزندان زیر 18 سال) می توانند همزمان با شما به کانادا بیایند. برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا سفر توریستی به کانادا لازم است که فرم های مربوطه را تکمیل و برای سفارت کانادا ارسال نمایید، ارسال فرم های ویزای کانادا به صورت الکترونیکی است. این فرم برای درخواست معافیت از شماره ی LMIA است، که آیا شماره ی LMIA نیاز است یا فرد می تواند با اخذ work permit مشغول به کار شود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter