Declaration from non-Accompanying Parent - Guardian for Minors Immigrating to Canada

دانلود کتاب Declaration from non-Accompanying Parent - Guardian for Minors Immigrating to Canada

یکی از بهترین ویژگی های زندگی و مهاجرت به کانادا این است که همراهان شما (همسر و فرزندان زیر 18 سال) می توانند همزمان با شما به کانادا بیایند. برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا سفر توریستی به کانادا لازم است که فرم های مربوطه را تکمیل و برای سفارت کانادا ارسال نمایید، ارسال فرم های ویزای کانادا به صورت الکترونیکی است. با کار و تحصیل در کانادا می توانید اقامت دائم کانادا را اخذ کرده و بعد از آن برای اخذ شهروندی (سیتیزن شیپ) اقدام نمایید، فرزندان زیر 18 سال می توانند همراه با یکی از والدین خود برای تحصیل به کانادا مهاجرت کنند، اگر این امکان برای والدین وجود نداشته باشد، لازم است فردی به عنوان قیم و حامی فرزند در کانادا معرفی شود، این فرم یکی از فرم های لازم برای تحصیل فرزندان در کانادا و انتخاب قیم است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter