برنامه کلاسهای آنلاین

Offer of Employment to a Foreign National - AGRI-FOOD Pilot

دانلود کتاب Offer of Employment to a Foreign National - AGRI-FOOD Pilot

یکی از بهترین ویژگی های زندگی و مهاجرت به کانادا این است که همراهان شما (همسر و فرزندان زیر 18 سال) می توانند همزمان با شما به کانادا بیایند. برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا سفر توریستی به کانادا لازم است که فرم های مربوطه را تکمیل و برای سفارت کانادا ارسال نمایید، ارسال فرم های ویزای کانادا به صورت الکترونیکی است. این فرم یکی دیگر از فرم های لازم برای مهاجرت کاری به کانادا و برنامه های کشاورزی است، البته این برنامه برای تمامی کشورها نمی باشد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter