برنامه کلاسهای آنلاین

Schedule 1 - Temporary Public Policy- Out-Of-Status Construction Workers in the Greater Toronto Area

دانلود کتاب Schedule 1 - Temporary Public Policy- Out-Of-Status Construction Workers in the Greater Toronto Area

یکی از بهترین ویژگی های زندگی و مهاجرت به کانادا این است که همراهان شما (همسر و فرزندان زیر 18 سال) می توانند همزمان با شما به کانادا بیایند. برای مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری و یا سفر توریستی به کانادا لازم است که فرم های مربوطه را تکمیل و برای سفارت کانادا ارسال نمایید، ارسال فرم های ویزای کانادا به صورت الکترونیکی است. این فرم برای درخواست کار به عنوان کارگر ساختمانی در منطقه GTA-Great Toronto Area است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter