تماس سریع

Select Readings Pre-intermediate

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Select Readings Pre-intermediate

این مجموعه متن‌های جالبی را که برگرفته از منابع معتبر هستند، در اختیار یادگیرندگان انگلیسی قرار می‌دهد و به عنوان سکوی پرشی برای فعالیت‌های درک مطلب، پرورش مهارت‌های reading، افزایش دایره واژگان، تحلیل و تمرین گرامر و بحث‌ها و writing تفکربرانگیز عمل می‌کند.

Select Readings Pre-intermediate دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع