برنامه کلاس های آنلاین مجموعه زنگنه

Select Readings intermediate

دانلود کتاب Select Readings intermediate

این مجموعه متن‌های جالبی را که برگرفته از منابع معتبر هستند، در اختیار یادگیرندگان انگلیسی قرار می‌دهد و به عنوان سکوی پرشی برای فعالیت‌های درک مطلب، پرورش مهارت‌های reading، افزایش دایره واژگان، تحلیل و تمرین گرامر و بحث‌ها و writing تفکربرانگیز عمل می‌کند.