Research And Writing Skills Success In 20 Minutes a Day

دانلود کتاب Research And Writing Skills Success In 20 Minutes a Day

کتاب Research and Writing Skills Successبه شما کمک می‌کند تا در خانه با استفاده از ابزار مقدماتی تحقیق و نگارش، مهارت‌های تحقیقی خود را در ۲۰ درس کوتاه بیست دقیقه‌ای تقویت کنید. تمام درس‌ها که با دقت تمام به منظور مدیریت و آسان کردن هر موضوع و نحوه نگارش یک مقاله طراحی شده‌اند، مهارت‌های مختلفی را به شما آموزش می‌دهند و به شما کمک می‌کنند، ظرف فقط چند هفته بتوانید یک مقاله را به صورت کامل بنویسید. درس‌های این کتاب به نحوی طراحی شده‌اند تا مراحل اولیه نگارش یک مقاله مانند پیدا کردن موضوع، مشخص کردن منابع، ارزیابی کردن آنها، شکل دادن به تز (thesis) خود و نگارش مقاله را به شما آموزش بدهند. همچنین یک پیش‌آزمون در ابتدای کتاب قرار داشته شده است تا ببینید در چه بخش‌هایی به کار بیشتر نیاز دارید، و یک پس‌آزمون هم گنجانده شده است تا میزان پیشرفت خودتان را اندازه‌گیری کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter