Improve Your IELTS Writing Skills

دانلود کتاب Improve Your IELTS Writing Skills

کتاب Improve Your IELTS Writing برای داوطلبان بین نمره‌های ۴.۵ و ۷.۵ در نظر گرفته شده است. این مجموعه سه دوره آماده‌سازی دارد: Academic Reading، Academic Writing و Listening and Speaking. این دوره‌ها زبان، مهارت‌ها و تکنیک‌های تست‌زنی را پرورش می‌دهند تا به زبان‌آموزان برای کسب نمره بالاتر در IELTS کمک کنند. می‌توان این سه کتاب را با هم به عنوان یک دوره کامل یا برای هدف گرفتن مهارت‌هایی خاص و یا به صورت جداگانه به عنوان مکمل کورس‌بوک‌های دیگر استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter