IELTS Task2 How To Write at  A nine Level

دانلود کتاب IELTS Task2 How To Write at A nine Level

کتاب IELTS Task2 How To Write at  A9 Levelخلاصه‌ای از نحوه نگارش یک essay مؤثر در بخش تسک ۲ امتحان IELTS در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. انتظار می‌رود که این ایبوک (eBook) به عنوان مکملی برای منابع writing عمل کند و نه تنها منبع راهنما برای مطالعه در بخش essay writing، بلکه جهت مطالعه در مورد موضوع IELTS essay writing ارزشمند است؛ اما به تنهایی تضمینی برای موفقیت در بخش تسک ۲ آزمون IELTS نیست. محصلان باید به طور فعالی مهارت‌های essay writing را به طور منظم و با آموزش مستقیم یک مدرس IELTS تمرین کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter