IELTS Preparation And Practice Reading And General Training

دانلود کتاب IELTS Preparation And Practice Reading And General Training

کتاب IELTS Preparation And Practice Reading And General Trainingدو بخش اصلی دارد: General Training Reading و General Training Writing. یونیت‌ها و فعالیت‌ها در هر بخش به صورت جداگانه شماره‌گذاری شده‌اند. پاسخ فعالیت‌ها و تست‌های تمرینی در Answer Key آخر کتاب قرار داده شده است.

بخش ۱: Reading

در این بخش نمایی کلی از آزمون، که General Training Reading، انواع متن‌ها و انواع سؤالات را توصیف می‌کند، در اختیار شما قرار داده می‌شود.

همچنین در یک فصل در مورد مهارت‌های لازم برای موفقیت در امتحان IELTS بحث می‌شود.

در ادامه توضیحی جامع از بخش‌های آزمون، انواع متن‌ها و انواع سؤالات ارائه می‌شود. در هر بخش درباره مهارت‌های مناسب reading برای انواع متن‌ها و انواع سؤالات که در آن بخش رایج هستند توضیحی ارائه می‌شود. هدف از این توضیح کمک به شما در فهم هدف آن نوع پرسش و مهارت لازم برای پاسخ دادن به آن است. پس از توضیح، یک تمرین هدفمند ارائه می‌شود. در اینجا مهارت‌ها و استراتژی‌های سودمند به طور مفصل توضیح داده می شوند، و تمرین‌هایی برای تست کردن مهارت‌ها به شما داده می‌شود. سپس یک امتحان تمرینی/آزمایشی از شما گرفته می شود که شامل متن‌ها و سؤالاتی مانند آزمون واقعی IELTS است. دستورالعمل‌های هر فعالیت را به دقت دنبال کنید و پس از انجام آنها پاسخ‌های خود را در Answer Key در Appendix 1 آخر کتاب چک کنید.

سه تست تمرینی reading و یک پاسخ‌برگ که می‌توانید آن را چاپ کنید هم در این کتاب گنجانده شده است.

بخش ۲: Writing

در این بخش نمایی جامع از General Training Writing، دو تسکwriting  با توضیح و تمرین کامل و بحث و توضیح در مورد ملاک‌هایی که تسک‌ها براساس آنها نمره‌گذاری می‌شوند به دست داده می‌شود. 

می‌توانید این قسمت‌ها را به هر ترتیبی که خواستید انجام بدهید، اما خیلی به نفعتان است که قبل از انجام هرگونه تست تمرینی/آزمایشی اول یونیت‌ها را کار کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter