IELTS Practice Tests

دانلود کتاب IELTS Practice Tests

  • مجموعه اطلاعات لازم درباره آزمون IELTS
  • استراتژی‌هایی به همراه رویه‌های درست برای تمام تسک‌ها
  • بهبود مهارت‌های مربوط به هر تسک برای متمرکز کردن داوطلبان بر رویکرد درست
  • چهار آزمون کامل IELTS به همراه ماژول‌های academic reading and writing
  • پاسخ‌ نامه توضیحی جامع به همراه writing نمونه
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter