Focus On IELTS

دانلود کتاب Focus On IELTS

این کتاب توسط Sue O’Connell نوشته شده است و هدف آن کسانی است که می‌خواهند مهارت‌های خود را از طریق assignments‌ تمرین و تقویت کنند و در آن نکته‌هایی اختصاصی برای فهم ساده‌تر و سریع‌تر درس‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این کتاب به شما کمک می‌کند تا ۴ مهارت IELTS را به صورت عمیق تمرین کنید، چرا که در آن روش‌های جالبی برای انجام تست‌ها، توصیه‌هایی ارزشمند برای تست‌زنی و واژه‌های کلیدی برای گرفتن نمره حداکثر در Speaking و Writing در اختیار شما قرار می‌گیرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter