High Scoring IELTS Writing

دانلود کتاب High Scoring IELTS Writing

کتاب High Scoring IELTS Writing در مجموع ۷۹ نمونه سوال آزمون دارد که تقریباً از بین سوالات، ۱۰۰ آزمون واقعی برای نشان دادن میزان سختی و روش آزمون ها در سال‌های اخیر انتخاب شده است. سوالات انتخاب شده همه موضوعات و مباحث واحدهای درسی writing آزمون آیلتس را پوشش می‌دهند. برای مثال در مورد مقالات استدلالی این کتاب شامل انواع وسیعی از موضوعات مانند فرهنگ آموزش علم و تکنولوژی موضوعات اجتماعی و محیطی است. با توجه به نمودار مقالات دانشگاهی نمونه هایی از هر موضوع با راهنمای کامل خواندن نمودار و استفاده از زبان آماده شده است. خوانندگان می توانند طیف گسترده‌ای از مثال‌ها را برای آموزش عمومی نامه نویسی از نامه های رسمی گرفته تا نامه های غیررسمی و دوستانه را پیدا کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter