Cambridge Common Mistakes At IELTS Intermediate

دانلود کتاب Cambridge Common Mistakes At IELTS Intermediate

کتاب Cambridge Common Mistakes At IELTS Intermediate کوچک و ارزشمند، خطاهای مهم زبان ‌‌آموزان را در امتحان برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه باید آن‌ها از این خطاها اجتناب کنند. بر اساس تجزیه و تحلیل هزاران متن امتحانی، هر بخش یک مشکل مهم را در امتحان هدف قرار می‌دهد. توضیحات و تمرینات واضح و شفاف، به زبان ‌آموز کمک می‌کند تا از زبان انگلیسی به ‌درستی و با صحت استفاده کند. آزمون‌های منظم، فرصتی برای بررسی و تلفیق آموخته‌های خود به زبان ‌‌آموز می‌دهد.

  • خطاهای رایجی را که زبان‌آموز مرتکب می‌شود، برجسته می‌کند.
  • بر اساس تجزیه و تحلیل هزاران متن امتحانی طراحی شده است.
  • توضیحات کوتاه و تر و تمیز بر مشکلات مهم امتحانی تمرکز می‌کند.
  • شامل تمریناتی به سبک امتحان است.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter