IELTS Speaking And Actual Test

دانلود کتاب IELTS Speaking And Actual Test

بیشتر داوطلبان دوست دارند در حین آمادگی برای speaking IELTS پاسخ های نمونه را به عنوان یک منبع قوی، برای کسب نمره ی بالا بخوانند. کتاب IELTS Speaking And Actual Test مجموعه ای پاسخ ها برای آزمون اصلی speaking IELTS است. حتی اگر زبان انگلیسی شما عالی نیست، می توانید با استفاده از این کتاب به نمره ی دلخواه خود دست یابید. پاسخ های نمونه به عنوان نقشه راهی برای داوطلبان می باشد و داوطلبان می بایست که این نمونه ها را در موقعیت های مد نظر خود به گونه صحیح تغییر داده و اصلاح کنند. به بیان دیگر، داوطلبان باید از واژگان و گرامر این کتاب برای خلق پاسخ های مورد نیاز خودشان استفاده کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter