IELTS Academic and General Task 2

دانلود کتاب IELTS Academic and General Task 2

هدف از کتاب IELTS Academic and General Task 2 ارائه یک خلاصه کوتاه اما اجراشدنی در مورد نحوه نوشتن یک essay مؤثر در تسک ۲ آزمون‌های Academic و General بوده است.

این کتاب مکمل دیگر منابع Writing داوطلبان IELTS است. اگرچه این یک راهنمای مفید است اما داوطبان باید هرچه که در این کتاب یاد می‌گیرند را با تمرین و بازخورد اختصاصی مدرسان Writing همراه کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter